Srdcom každého bazéna alebo vírivej vane je jeho technologické zariadenie.

Základným prvkom v technológii bazéna je filtračné zariadenie.

Filtračné zariadenie sa skladá:

 • z cirkulačného čerpadla  (obr. 1),
 • filtra a šesťcestnej hlavy (obr. 2)  a je zabudované do cirkulačného obvodu v bazéne.
Cirkulačné čerpadlo – obr.1 Filter a šesťcestná hlava – obr.2

Filtračná jednotka v bazéne

Zabezpečuje cirkuláciu vody a jej mechanické čistenie, poznáme viacero druhov filtrácií.

 • Pri menších bazénoch a vo vírivých vaniach sa využívajú kartušové filtrácie.
 • Pri väčších bazénoch sa používajú filtračné bubny naplnené filtračným médiom. Ako filtračné médium sa používa piesok, zeolit alebo drvené sklo. Vo verejných zariadeniach sa často stretávame aj s viacvrstvovými filtrami, kde sa filtračné médium líši hrúbkou zrna a obsahuje aj absorbenty.

Pri navrhovaní bazéna je potrebné zvoliť vhodné filtračné zariadenie

Znamená to, že pre väčší bazén musíme použiť čerpadlo s vyšším výkonom a k tomu primeraný priemer filtračného bubna, ktorým vodu pretláčame.

Malo by platiť, že filtračné zariadenie počas svojho chodu prefiltruje celý objem vody v bazéne. Doporučená doba chodu filtračného zariadenia súkromného bazéna je 6-8 hodín denne. Okrem filtračného zariadenie môže bazénová technológia obsahovať aj iné zariadenia.

Sú nimi:

 • svetlá
 • ohrevy vody
 • poloautomatické alebo automatické dávkovacie stanice

Poloautomatické alebo automatické dávkovacie stanice sú zariadenia, ktoré zabezpečujú chemickú úpravu vody, protiprúdy, vodné atrakcie a masážne systémy. Zariadenia, ktoré nám spríjemnia chvíle strávené v bazéne, nie sú bezpodmienečne potrebné pre chod bazéna. Pri ich výbere sa treba riadiť individuálnymi potrebami užívateľa bazéna.

Ohrev bazéna môže byť riešený viacerými spôsobmi.

Tu treba prihliadať nielen na počiatočné náklady, ale aj na výdavky spojené s prevádzkovaním daného zariadenia. Elektrický ohrev (obr. 3) sa môže zdať ako pomerne lacný, no v konečnom dôsledku pri jeho pravidelnom využívaní sa to odrazí na spotrebe a účtoch domácnosti za elektrickú energiu. Ďalšou možnosťou je využiť jestvujúci kotol v rodinnom dome a napojiť naň tepelný výmenník (obr. 4), kde v primárnom okruhu prúdi voda z kotla a v sekundárnom bazénová voda.

Elektrický ohrev – obr.3 Tepelný výmenník – obr.4

K ohrevu bazénovej vody dochádza v dôsledku výmeny tepla. Ďalšou možnosťou sú solárne ohrevy.

 • Pri malých bazénoch sa využívajú veľmi jednoduché systémy tvorené napríklad zvinutou hadicou, cez ktorú prúdi bazénová voda a na slniečku sa pekne vyhreje.
 • Pre väčšie bazény sú v ponuke polypropylénové panely (obr. 5), ktoré je možné umiestniť na konštrukciu, svah alebo strechu. Ich veľkosť a počet sa dimenzujú podľa objemu bazéna.
 • Poslednou možnosťou sú tepelné čerpadlá (obr. 6). Prvotná investícia je možno trochu vyššia, no náklady na prevádzku sú podstatne nižšie ako pri elektrickom ohreve. Pri ohrievanom bazéne by sme nikdy nemali zabúdať na účinné prikrývanie hladiny, aby sme minimalizovali straty tepla v noci a v nepriaznivom počasí.
Polypropylénový panel – obr.5 Tepelné čerpadlo – obr.6

Solivácia

Úpravu vody chemickými prípravkami môžeme riešiť ručne alebo za pomoci dávkovacích zariadení.

V malých aj väčších bazénoch často využívame plavák, alebo dáme tabletu priamo do skimmera. Ide o prípravky na báze chlóru alebo aktívneho kyslíka. Ak nechceme využívať tieto oxidačné činidlá, máme možnosť zvoliť soliváciu (obr. 7). Ide o produkciu chlóru elektrolýzou zo slanej vody. Na začiatku sezóny sa do vody vmieša primerané množstvo morskej soli, ktorú potom solivačné zariadenie mení na Na ( sodík) a Cl (chlór) a ošetruje sa ním voda. Klienti využívajúci soliváciu potvrdzujú pozitívne účinky slanej vody na pokožku.

Solivácia – obr.7

 • Finančne náročnejšími sú dávkovacie stanice, ktoré dávkujú tekutý chlór do vody v bazéne. Tieto môžu byť kombinované aj s dávkovaním pH. Vždy však treba mať na pamäti, že napriek tomu, že máme automatické dávkovanie musíme zariadenie pravidelne kontrolovať, aby sme predišli prípadným škodám, napríklad pri výpadku energie, alebo zanesení okruhu v dôsledku znečistenia.
 • Vo vírivých vaniach sa často využíva na dezinfekciu vody ozonátor. Ide o produkciu molekúl O3(ozónu), ktoré v bazénovej vode ničia vírusy a baktérie.

Protiprúdne zariadenia

Ak nechceme v bazéne plávať zo strany na stranu ale chceme rovnomerne trénovať je možné využiť protiprúdne zariadenia (obr. 8 a 9). Ich výkon je potrebné prispôsobiť potrebám a kondícii užívateľa a v prípade dokúpenia masážnej hadice, je možné ich využiť aj ako masážny systém.

Protiprúdne zariadenie – obr.8 Protiprúdne zariadenie – obr.9

Vodné atrakcie

Vodné atrakcie (obr. 10) sú známe skôr z verejných zariadení, pretože vyžadujú vlastný cirkulačný systém a sú finančne náročné.

Vodné atrakcie – obr.10