Prečo vykonať rekonštrukciu bazéna?

Aj bazén sa rokmi opotrebúva a môže stratiť pekný hladký vzhľad alebo začne prepúšťať vodu.

Vtedy je potrebné pristúpiť k jeho celkovej rekonštrukcii.

Ako prvé je potrebné zhodnotiť samotný stav rekonštruovaného bazéna. Na vyhodnotenie tejto situácie odporúčame bazénovú firmu, ktorá má skúsenosti s rekonštrukciami bazénov. Pokiaľ sa pustíte do rekonštrukcie sami, poraďte sa s odborníkom nielen:

  • materiáloch, ktoré použijete pri rekonštrukcii
  • hydraulike rekonštruovaného bazéna
  • konkrétnych postupoch, ako rekonštrukciu svojpomocne vykonať

Postup pred rekonštrukciou bazéna

Pri obhliadke bazéna, ktorý potrebuje rekonštrukciu, je dôležité poznať konštrukciu bazéna, aké sú pôvodné prechody, v akom stave sú rozvody vody a zabudované komponenty v stene rekonštruovaného bazéna. Netreba zabúdať na opravu vnútorného skeletu rekonštruovaného bazéna, na nerovnosti a problémové miesta. Steny musia byť upravené do hladka. Pokiaľ bazén pôvodne nemal prestupy v stenách a fungoval bez technológie, je dobre navrhnúť a dopracovať technologické otvory do telesa rekonštruovaného bazéna, aby sa zvýšil komfort.

V rekonštruovanom  bazéne je základ mať v dobrom stave potrubia a utesnené prestupy cez steny bazéna. Staršie bazény nemajú riešenú hydrauliku a cirkuláciu vody. Tieto bazény je potrebné doplniť vhodným spôsobom o cirkuláciu vody, aby po rekonštrukcii bol bazén opäť funkčný.

Spôsoby rekonštrukcie bazéna

Po vyriešení stavebnej časti bazéna, je potrebné určiť jeho povrchovú úpravu. Steny môžeme upraviť buď fóliou, ktorú zvaríme na mieru alebo bazénovou keramikou, prípadne mozaikou. V minulosti sa často využívali bazénové nátery alebo sa rekonštruované bazény laminovali. Menej využívaný spôsob rekonštrukcie starého bazéna je vložiť do starého betónového skeletu menší bazén. Pokiaľ nemáme istotu, aký je základ vášho bazéna, odporúčame pri oprave telesa vložiť doň ťažkú bazénovú fóliu. Táto je sama o sebe hydroizolačná a zabráni únikom vody z už zrekonštruovaného bazéna. Rekonštrukcia je týmto bezpečná a komfortná. Pri rekonštrukcii bazéna musíme postupovať uvážene, aby sa nám chyby predchádzajúcej stavby pri rekonštrukcii neopakovali. Kladenie fólie do bazéna sa vykonáva na mieste a zabezpečí dokonalú tesnosť rekonštruovaného bazéna.

Príklad rekonštrukcie

Uvedieme príklad jedného rekonštruovaného bazénu.

Pri rekonštrukcii bol bazén vybavený samočistiacim systémom. Vstup do bazéna bol vyriešený plážou a z troch strán bol bazén obklopený prepadovým žľabom. Dno bazéna bolo vyložené tmavým prírodným kameňom, ktorý absorbuje slnečnú energiu a tým dodatočne otepľuje vodu. Obrys rekonštruovaného bazéna a plocha okolo neho bola spestrená bielymi pásmi, ktoré vytvárajú zaujímavý optický efekt. Popri rekonštrukcii bazénového telesa sa zmodernizovala aj technológia ošetrovania vody.

Výhody rekonštrukcie

Ak by sme mali pri rekonštrukcii hovoriť o finančných nákladoch, je dobré spomenúť primeranosť vynaložených prostriedkov na túto zmenu a účel pre ktorý to robíme. Cieľom rekonštrukcie by malo byť predĺženie životnosti vášho bazéna, jeho modernizácia a zhodnotenie. Po rekonštrukcii by mal bazén v dobrej kondícii vydržať veľmi dlhú dobu. Radi Vám preto pomôžeme s našími skúsenostiam a profesionálnym prístupom pri rekonštrukcii Vášho bazéna.

Fotogaléria: príklad rekonštrukcie bazéna

Na fotografiách nájdete rekonštrukciu bazéna u zákazníka.
Foto: Mariner. Všetky práva vyhradené.